Voor wie is deze website bedoeld?

Voor een ieder die geïnteresseerd is in activiteiten binnen de onderwijsarbeidsmarkt, maar in het bijzonder voor schoolbesturen, HRM/P&O, schooldirecties en docenten uit het voortgezet onderwijs.

Arbeidsmarktactiviteiten voor het voortgezet onderwijs in de regio Noord-Holland Zuid

Welkom op de website van de regio Noord-Holland Zuid. Deze website geeft informatie over de resultaten van opeenvolgende projecten in het voortgezet onderwijs om (nieuwe) docenten te binden aan de regio en studenten uit het hoger onderwijs te interesseren voor een carrière in het voortgezet onderwijs.

In de schooljaren 08/09 t/m 11/12 heeft het project 'Binden aan de regio (BADR)' gedraaid in het kader van de subsidieregeling van OCW voor risicoregio´s. Noord-Holland Zuid is daarmee als risicoregio aangeduid vanwege de te verwachten grote uitstroom van oudere docenten en mogelijk te beperkte instroom van nieuwe.

In aansluiting hierop is in de schooljaren 12/13 t/m 14/15, met een doorloop tot einde kalenderjaar 2015, een vervolgproject 'Binden aan de regio 2 (BADR2)' van start gegaan. De regio Noord-Holland Zuid is hierbij aangemerkt als knelpuntregio voor wat betreft de onderwijsarbeidsmarkt en het project is mede gefinancierd vanuit een subsidie van OCW.

Het doel van deze website is het delen van ervaringen en good practices. Lees verder >>>