Per deelproject komen doel, looptijd en beoogde resultaten aan de orde.

Klik op een van bovenstaande menu-items voor deze informatie.

Duurzame inzet van ICT voor het delen en opslaan van lessen

Doel:

  1. Het uitvoeren van de geplande scholingsactiviteiten, welke betrekking heeft op het aanleren van noodzakelijke kennis en vaardigheden op het gebied van techniek en didactiek.
  2. Het opzetten en uitvoeren van alle geplande lesopnames ,met als resultaat: Beschikbaarheid van tenminste 320 lesopnames.
  3. Het opzetten en uitvoeren van alle geplande gedeelde lessen, met als resultaat: Realisatie van tenminste 120 gedeelde lessen.

Looptijd:

Schooljaar 2012/2013 tot einde kalenderjaar 2015

Beoogde resultaten:

De scholen vervangen gedurende de schooljaren 2013-2015 tijdens een nader te bepalen lesperiode voor een of meer vakken de gangbare klassikale lessen door een online en interactieve videovariant. Dit houdt in dat op één locatie/school een docent de les verzorgt aan een groepje leerlingen en tegelijkertijd aan een ander groepje leerlingen via een interactieve beeld-/geluidsverbinding op een andere locatie/school.

Daarnaast zullen lessen online beschikbaar komen voor leerlingen die wegens omstandigheden afwezig waren of wegens beperkingen baat hebben bij het terug kunnen kijken van bestaande lessen. Te denken valt hierbij aan leerlingen die topsport beoefenen en daardoor frequent afwezig zijn. Ook aan leerlingen die door hun gedrag moeilijk in een reguliere les te handhaven zijn en in een apart lokaal worden opgevangen.

Ook bij afwezigheid van een docent, bijvoorbeeld door ziekte, kunnen anderen deze opgenomen sessies gebruiken en daarmee de klas gemakkelijk overnemen.

 

Kijk hier voor de opbrengsten.