Per deelproject komen doel, looptijd en beoogde resultaten aan de orde.

Klik op een van bovenstaande menu-items voor deze informatie.

Binden aan de regio 2 (BADR2)

Het overall projectplan van de knelpuntregio NH Zuid draagt de titel 'Binden aan de regio 2' en verwijst daarmee naar de eerdere activiteiten als risicoregio. De vier deelprojecten zijn ook voortgekomen uit deze eerdere activiteiten.

Zo bouwt maatwerk lerarenopleidingen voort op de eerdere afstemming van programma´s voor docenten die geen reguliere vol- of deeltijdopleiding bij een lerarenopleiding volgen. De educatieve coassistent is eerder gestart in de risicoregio Amsterdam en succesvol geïntroduceerd in de risicoregio NH Zuid. De inzet van ICT en vitaliteitbeleid zijn pas in het laatste projectjaar van de risicoregio-regeling van start gegaan.

Met de komst van de knelpuntregio´s en de door OCW geboden cofinanciering van activiteiten is er binnen NH Zuid gekozen voor voortzetting van de genoemde vier deelprojecten. Niet alleen vereenvoudigt dit een doorstart van de activiteiten, maar krijgen de opbrengsten ook meer handen en voeten. Hierdoor zijn deze opbrengsten beter te delen met het onderwijsveld. Het stelt andere scholen in staat om daarvan kennis te nemen en deze te benutten.