Opbrengsten van het deelproject 'Duurzaam Strategisch Vitaliteitbeleid'

Actieonderzoek blijkt een effectieve aanpak te zijn om binnen bestaande docententeams of ad hoc teams (bijvoorbeeld een team rondom een klas of specifieke onderwijstype in onder- en bovenbouw) docenten in staat te stellen zelf onderzoek te doen, oplossingen te vinden om deze vervolgens in te voeren en te evalueren.

Het gesprek over vitaliteit en in het bijzonder over je eigen inzetbaarheid gaat niet alleen maar op het al of niet optreden van problemen. Door juist tijd te nemen om goed voorbereid een gesprek daarover te voeren kunnen problemen juist voorkomen worden.