Opbrengsten van het deelproject 'ECA(+)'

Hieronder is een download te vinden over het businessmodel. Er zijn ook powerpoints voor trainingen die scholen kunnen aanvragen voor eigen gebruik. Hiervoor dient een school contact op te nemen.

Businessmodel ECA(+)

Voor scholen die (willen gaan) werken met educatieve coassistenten (+) is de volgende werkmap/businessmodel als download beschikbaar:

Businessmodel ECA(+)